Friday, June 8, 2007

DOA

Allahumma shalli wa sallim wa barik `ala Muhammad, wa`alaa aalihi wa ashhabihi ajma`iin.

Ya Allah yang Maha Mendengar, tiada Tuhan yang hak untuk disembah,selain Engkau.

Wahai Rabb yang Maha Menyaksikan.Engkau menjanjikan hari ini adalah hari yang penuh kemuliaan.Engkau menjanjikan di hari ini diampunkan lumuran dosa-dosa.Engkau menjanjikan pada hari ini akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Engkau pula yang menjanjikan bahwa pada hari ini diijabahi doa-doa.

Ya Allah, inilah kami,hamba-hambaMu yang hina, kini tengah menengadahkan tangan menghiba kepad-Mu. Sehina apapun diri kami, kami adalah makhluk ciptaan-Mu. Kami memohon di hari yang penuh kemuliaan ini,ampuni seluruh dosa-dosa kami.

Rabbana zhalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakuunanna minal khasirin.(Wahai Rabb kami, sungguh kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tiada mengampuni dan mengasihi kami,tentulah kami akan menjadi orang-orang yang merugi).

Ya Allah, ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni segelap apapun masa lalu kami. Ampuni sehina apapun aib-aib kami.

Duhai Allah yang Maha Mendengar, ampuni orangtua kami. Ampuni segala kezaliman kami kepada ibu-bapa kami. Andaikata kedurhakaan kami menjadi penggelap kehaidupan mereka, maka jadikanlah kami saat ini menjadi anak-anak yang saleh dan salehah yang dapat menjadi cahaya bagi kehidupan orangtua kami, di dunia dan di akhirat.

Allahummaghfirlana waliwaalidiina warhamhum kamaa rabbawna sighara. (Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orangtua kami, serta kasihilah mereka seperti mereka telah mengasihi kami di waktu kecil).

Ya Allah, selamatkan orangtua kami yang berlumur dosa. Islamkan yang belum Islam. Beri hidayah bagi yang masih tersesat. Pertemukan bagi yang belum berjumpa ibu-bapaknya, ya Allah.

Lapangkan kuburnya bagi yang ada di alam kubur. Cahayai kuburnya dan ringankan hisabnya. Jadikan mereka ahli surga-Mu, ya Allah. Tolonglah ya Allah, darah dagingnya melekat pada tubuh kami ini, air matanya, keringatnya. Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi.

Ya Allah selamatkan seluruh keluarga kami. Jangan biarkan keluarga kami menjadi sumber bencana. Beri hidayah bagi yang belum mengenal-Mu. Jangan biarkan keluarga kami cerai berai, hina di dunia, hina di akhirat.

Ya Rabb, selamatkan guru-guru kami, para ulam yang telah mewakafkan hidupnya di jalan-Mu. Selamatkan orang-orang yang mendoakan kami, secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah, jadikan kami menjadi pemaaf yang tulus. Ampuni kezaliman kami terhadap diri kami sendiri. Ampuni segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan. Bersihkan,bersihkan dan bersihkan diri kami dari lumuran dosa-dosa yaa Allah, yaa Karim, ya Ghafur.

Tiada Ilah yang hak disembah selain Engkau,yang Maha Mendengar. Ampuni tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami. Ampuni para pemimpin atas dosa-dosanya. Jangan biarkan bangsa kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenal-Mu, yang tega berkhianat kepada-Mu. Jadikan bangsa kami dipimpin oleh orang-orang shalih, yang amat mencintai-Mu, mencintai hamba-hamba-Mu, mencintai agama-Mu, juga mencintai hidup lurus di atas jalan-Mu.

Ya Allah yang Maha Mendengar, berkahilah hari ini. Jadikan hari ini menjadi hari dimana Engkau jamu siapapun yang bermunajat di tempat ini. Demi keagungan-Mu ya Allah, demi segala janji-janji-Mu yang tiada mungkin Engkau ingkari, ijabah-lah siapa pun yang bermunajat saat ini, ya Allah.Amin, amin, amin, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta`in ya Ar-hamar-rahimin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Laa ilaaha anta subhanaka innana kunna minazhzhaalimiin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannan ya Mannan ya Badi`ussamawaati wal ardhi, ya Dzal jalaali wal ikraam.

Ya Allah berikan kelapangan bagi yang dihimpit kesusahan. Ya Allah berikan jalan keluar bagi yang dihimpit kesulitan, beri kecukupan bagi yang selalu kekurangan. Ya Allah bayarkan bagi mereka yang hidupnya dililit hutang. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan berhutang. Tolonglah kami, kasihilah kami ya Rahman.

Ya Allah, angkat derajat mereka yang selalu dihina dan direndahkan. Lindungi kaum muslimin dan muslimat yang terancam dan teraniaya. Ya Allah tolonglah para pejuang di jalan-Mu. Dimanapun mereka berada, tolonglah para mujahidin dan mujahidah yang siang malam memuliakan agama-Mu, jauhkan mereka dari bala dan bencana. Tuangkan atas mereka kekuatan dan kesabaran.

Berikan pendamping terbaik bagi yang merindukannya. Rabbana hablana min azwaajinaa .....waj`alna lil muttaqiina imaama. (Wahai Rabb kami, anugerahkan pada kami pasangan hidup dan anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan dan jadikan kami imam atas orang-orang yang bertaqwa). Karuniakan bagi keluarga-keluarga kami, rumah-tangga yang sakinah. Jangan biarkan rumah-tangga kami menjadi rumah-tangga yang penuh bencana. Ya Allah, titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami dihadapan-Mu. Jangan biarkan ada anak-anak yang mencoreng aib di wajah kami. Ampuni jika kami salah mendidik mereka, ya Rabb. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami menghujat kami kelak di akhirat. Rabb, utuhkan kemuliaan mereka di dunia, utuhkan pula kemuliaannya di surga. Hanya Engkaulah penggengam segala-galanya.

Ya Allah terimalah ibadah haji saudara-saudara kami. Ya Allah, jadikan haji mereka haji yang mabrur, sa`i yang disyukuri, dosa-dosa yang diampuni dan perniagaan yang tiada merugi. Jangan biarkan haji mereka menjadi fitnah. Jadikan haji mereka membawa keberkahan bagi keluarga, keturunan dan lingkungan mereka. Jangan biarkan mereka mencemari agama-Mu dengan haji mereka. Ya Allah, undang kami berhaji ke tanah suci-Mu bersama keluarga kami, sanak saudara kami, keturunan kami, juga tetangga dan sahabat-sahabat kami. Wahai yang Maha Mendengar, Engkaulah yang menggenggam segala kejadian.

Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini menjadi seindah-indah umur. Jadikan siapa-pun yang bermunajat ini menjadi ahli shalat yang khusyu, ahli tahajjud, ahli shaum. Jangan biarkan kami jauh dari Al-Qur`an. Jadikan kami di umur yang masih tersisa ini menjadi ahli sedekah yang tulus, ahli `amal yang istiqamah. Undang kami semua untuk datang ke Baitullah di bawah naungan rahmat-Mu.

Ya Allah, jadikan mereka haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang Maha Tahu akhir kesudahan hidup kami. Allahumma innaa nas`aluka iimaanan kaamilan wa yaqiinan shadiqan wa qalban khasyi`an wa lisaanan dzaakiran. Allaumma innaa nas`aluka taubatan qablal maut wa rahmatan `indal maut wa maghfiratan ba`dal maut. Allahumma innaa nas`aluka Husnal khaatimah wa na`uudzubika min suu`il khaatimah. (Ya Allah, kami meminta pada-Mu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyu dan lisan yang senantiasa berdzikir. Ya Allah, kami meminta pada-Mu taubat sebelum mati, rahmat ketika mati dan ampunan sesudah mati. Ya Allah, jadikan ajal yang menjemput nyawa kami Husnul khatimah. Kami berlindung kepada-Mu dari su`ul khatimah).

Ya Allah, kami memohon dan menghiba hina pada-Mu. Selamatkan negeri kami. Bebaskan kami dari himpitan kesulitan-kesulitan. Lindungi kami dari bencana dalam perkara harta, darah dan kehormatan. Cukupi rezeki kami dan jangan biarkan kami terjerumus dalam kehinaan karena tidak kuasa menahan beratnya kesulitan. Ya Allah, selamatkan kami dari segala bencana di darat dan di lautan. Jadikan semua bencana itu penggugur dosa dan penambah iman kami.

Ya Allah bebaskan kami dari krisis dan berikan kepada kami negeri yang aman, makmur dan berada di bawah naungan ampunan-Mu. Allahummaghfir lil mu`miniina wal mu`minaat wal muslimiina wal muslimaat al ahyaa`i minhum wal amwaat.

Ya Allah, muliakan agama-Mu ini. Jadikan Islam menjadi jalan keluar bagi bangsa kami. Jadikan para ulamanya bersatu, yaitu para ulama yang menjadi suri-teladan bagi ummat Rasul-Mu ini. Ya Allah, lindungi ummat Islam dari perpecahan, lindungi mereka dari kehinaan.

Ya Allah, selamatkan para mujahidin di manapun mereka berada. Berikan kelezatan ma`rifat, kesabaran dan kemenangan dalam perjuangan mereka.

Ya Allah, berkahilah hari ini, berkahi pula bagi siapapun yang bermunajat menghiba pada-Mu. Rabbana atina ….hasanah waqina `adzaabannaar.

Rabbana taqabbal minnaa innaka Antas Samii`un `Aliim watub `alaina innaka Anta Tawwaabur-rahiim. Subhanaka Rabbil `izzati `ammaa yashifuun, wa salaamun `alal mursaliin walhamdulillahi rabbil `aalamiin. ALFATIHAH.

Wassalaamu`alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

No comments: